HOME AANJAGERS SLOTERMEER PLANNEN CONTACT
SLOTERMEERPLANNEN.nl

AANJAGERS SLEATTEMERMAR

Waar gaat het over?

In het hart van het Friese merengebied, geklemd tussen Gaasterland en de Friese “Greidhoeke” ligt het Slotermeer met haar eigen pracht en praal. Het dankt haar naam aan het kleinste stadje van de Friese Elfsteden, Sloten. Met de dorpen Balk, Woudsend, Wijckel en Tjerkgaast vormt dit ronde meer een prachtige locatie voor een fijne vakantie en voor een fijne rustige leefomgeving. Heeft dit mooie meer dan een Stichting van Aanjagers nodig? De initiatiefnemers denken van wel! Het meer wordt vaak gezien als “doorvaart” meer en vaak te weinig als verblijfsmeer. De stichting Aanjagers Sleattemermar willen graag samen met bevolking, politiek en bedrijfsleven een richting geven aan een verbetering van de benoemde leefomgeving en recreatiewaarde.
De Regiegroep, met de basis in Woudsend heeft het initiatief genomen om een werkwijze te hanteren welke succesvol bij het Tjeukemeer wordt gehanteerd. Uiteraard vraagt dit meer een andere invulling. Hoe dat zal zich in de komende tijd verder ontwikkelen.

Slotermeer

Stichting ASM

Er zijn al heel veel plannen gemaakt voor het Slotermeer, variërend van het aanpakken van dichtslibbende vaarten en havens, aanleggen van eilandjes en tuigsteigers, zwemstrand, fiets- en wandelpaden enzovoort. Helaas gebeurt er weinig. Provinciale en gemeentelijke bestuurders vragen of omwonenden het pad willen effenen. Via onze stichting kunnen we de krachten bundelen, maar dan moeten we precies weten welke ideeën, initiatieven en plannen er spelen.

Plaatsen
Balk
Sloten
Tjerkgaast
Woudsend
Wijckel
Sponsoring
Gemeente Súdwest Fryslân
Gemeente de Fryske Marren
Provincie Fryslân
Streekwurk Fryslân
WOM
WoudsendFonds
Support
Marrekrite
Toeristisch Collectief Fryslân
Wetterskip
IDEEËN, PLANNEN & INITIATIEVEN

SLOTERMEER

en meer plannen

Het maakt niet uit of je komt voor de rust, de ruimte, vogels, uitgestrekte vergezichten of juist voor het spektakel van het Skûtsjesilen of zelf een wedstrijd organiseert. Iedereen die het Slotermeer beter leert kennen raakt onder de indruk van wat er allemaal is - wat we graag zo willen houden - en over de kansen om met datgene dat er al is beter voor de dag te komen. Kunnen we - met andere woorden - van het Slotermeer een meer maken waar mensen naar toe komen? Vanaf het water, maar ook vanaf het land. De oevers zijn net zo aantrekkelijk vanaf de wal als vanaf het water. Als we dit verstandig aanpakken, dan wordt iedereen er beter van. Dat is het idee van de mensen achter de stichting ‘Aanjagers Sleattemermar’ (ASM): kunnen we van het Slotermeer een verblijfsmeer maken in plaats van een doorgangsmeer. Want de meeste boten varen van Woudsend naar Sloten of andersom. Vanaf het land zijn de Friese meren best goed verstopt. Laten we dat bij het Slotermeer veranderen!

Oever Slotermeer

of juist minder plannen...

Na een eerste ronde langs de plaatsjes aan het Slotermeer hoorden we de criticasters al zuchten: “Hmm, moet dat nou?”, “Het meer is mooi zat zo”. “Straks loopt het over van de toeristen”. “We moeten al die gasten niet in het land”. Plannen maken en plannen uitvoeren zijn twee dingen. Maar - en dat realiseert niemand zich - dat geldt ook voor hebben en houden. Alles hetzelfde houden is ook een plan. Daarom moet iedereen die iets vindt van het Slotermeer meedoen met dit initiatief: Slotermeerplannen.nl.

Inventariseren
Projecteren
Realiseren
AMBITIE

PLANNEN

Inventariseren, projecteren, realiseren

De stichting ASM wil plannen op en rond het Slotermeer boven tafel krijgen. Als iedereen van elkaar weet wat er leeft, kunnen we ervoor zorgen dat we elkaar versterken en voorkomen dat we elkaar dwarszitten. Daarvoor moeten we de plannen niet allen inventariseren, maar ook projecteren. Waar is er ruimte voor wat. Hoeveel tijd is er nodig voor de realisatie. Is het de moeite waard als het te lang duurt. Hebben we er wat aan wanneer we weten dat puzzelstukjes straks op elkaar aansluiten, maar dat elk puzzelstukje zelf ook al de moeite waard is om uit te voeren?

Woudsend

Zelf doen

Het gaat er kortom om dat we inventariseren, projecteren en realiseren. De mensen doen zelf het werk. Plannen maken kan iedereen. Projecteren is ook betrekkelijk eenvoudig, maar de echte karakters komen boven water wanneer er uiteindelijk iets staat waar we allemaal trots op zijn.

Regie

De stichting ASM brengt de werkgroepen bij elkaar en inventariseert de plannen. Alleen plannen die in lijn staan met de doelstellingen en de statuten worden opgenomen.

WERKGROEPEN

Wie doet wat?

Namen van deelnemers van de werkgroepen zijn bij het bestuur bekend. Wil je meedoen? Geef je op via info@slotermeerplannen.nl. Vermeldt bij opgave de naam van de werkgroep en de ideeën. Zodra de werkgroepen formeel starten noemen we op deze site de namen van de deelnemers.

Eiland, steiger
en helling

Fiets- en
wandelpaden

Cultuurroute
Waterdiepte
Bestuur
CONTACT
Woudsend

CONTACT

Bestuur

Jaap Kruijshaar (Woudsend) voorzitter,
Steven van der Zee(Sloten) secretaris,
Jan Veeken(Wijckel) penningmeester,
Peter Keus(Balk) algemeen bestuurslid
Johannes van Stralen (Tjerkgaast)
Sjoerd Groen (Woudsend) blijft voorlopig het secretariaat ondersteunen.

Stuur een e-mail naar info@slotermeerplannen.nl